Розгляд спорів між споживачем і постачальником

У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, стосовно:

 • постачання природного газу,
 • проведення звіряння розрахунків та оплат,
 • відшкодування збитків,
 • інших питань.

всі розбіжності сторони вирішують шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Письмове звернення до Товариства можна подати наступним чином:

 • поштовим відправленням на адресу: вул. Мечнікова, 16, Печерський район, м. Київ, 01133;
 • особисто передати до Товариства за зазначеною вище адресою;
 • під час особистого прийому керівництва Товариства;
 • надіслати електронний лист на адресу: energogaspostach@ukr.net;
 • зателефонувавши за номером телефону: (097) 517-37-50

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій побутового споживача:

 • зазначено прізвище, ім’я, по батькові, адреса;
 • викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.

Вимоги до оформлення претензій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

 • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення і номер претензії;
 • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;
 • вимоги заявника;
 • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
 • перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

У заяві (для пришвидшення розгляду) слід також зазначити:

 • прізвище, ім’я, по батькові замовника;
 • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
 • ЕІС-код.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.

Пртензія підписується повноважною особою Споживача з документальним підтвердженням її повноважень, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Контактна інформація осіб, відповідальних за вирішення спорів

Директор ТОВ “Енергогазпостач: Трачук Віталій Тарасович, телефон  (097) 517-37-50

Особистий прийом керівництва проводиться за попереднім записом за номером телефону (097) 517-37-50 у дні та години, що визначені графіком.

Адреса: Україна, 01133, м. Київ, Печерський район, вул.Мечнікова, 16.

Електронна адреса: energogaspostach@ukr.net.

Режим роботи: з 08.00 до 17.00 понеділок – п’ятниця

Документи:

«Порядок про надання споживачами звернень/скарг/претензій та їх розгляд»

«Типова форма Звернення/Скарги/Вимоги»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *